Strona główna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

59-100 Polkowice, ul. Polna 3
tel.: +48 76 7249900; fax: +48 76 7249914
NIP 6922124877; REGON 390681265

www.straz.polkowice.pl kppolkowice@kwpsp.wroc.pl


Sekretariat Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej
czynny od poniedziałku  do piatku w  godzinach 7.30 – 15.30 .

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Polkowicach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (czwartek od godz. 15:00 do godz. 16:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP. Telefon kontaktowy: (76) 724 99 00.

Aktualizacja: 17 stycznia 2020r., godz: 09:38
Aktualizowany przez: Krzysztof Lewandowski