Struktura organizacyjna

Wydział Operacyjny

str. mgr inż. Adam Pełech

Dyżurni Stanowiska Kierowania

asp. mgr inż. Jacek Sasiela

asp. mgr inż. Paweł Pankiewicz

asp. Dawid Koladyński

st.sekc. Ireneusz Lampart

mł. ogn. Grzegorz Andrejczyk

Samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych (PZ)

mł.bryg.  Piotr Woźniakiewicz –Starszy Specjalista

Sekcja finansowa (PF)

st. ogn. mgr Wioletta Mrozek –  Główna Księgowa

mgr Iwona Łaszewska – Starszy Inspektor   

Sekcja kwatermistrzowsko – kadrowa  (PT) (PK)                          

asp.stab. Krzysztof Smoliński – Starszy specjalista

Jolanta Buczkowska – Technik

st.str. Joanna Żukowska – Młodszy technik

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  (PJR) 

Dowódca JRG –  mł. kpt, inż. Rafał Szorc

Z-ca dowódcy JRG – mł. kpt. mgr inż. Piotr Paszkiewicz

Struktura organizacyjna Komendy

Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

Sekcja finansowa,
Sekcja kwatermistrzowsko – kadrowa
 

Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą,
Wydział operacyjny,
Samodzielne stanowisko ds. kontrolno – rozpoznawczych  
Aktualizacja: 9 lipca 2020r., godz: 09:29
Aktualizowany przez: Krzysztof Lewandowski